En tur langs Vesterhavet
Råbjerg Stene og RømøSide 2, Diverse billeder


1 2 3
Stien ved Råbjerg
Kirke
KlitterneKlit
 
4 5 6
Fladmast snogSpredt bevoksningKlokkelyng
 
7 8 9
BlåklokkeBlomsterBlomster
 
10 11 12
Småblomstret
Gederams
StenLav
 
13 14 15
Vadehavet ved
Rømø
Vadehavet ved
Rømø
Vadehavet ved
Rømø
 
16 17 18
RømødæmningenRømødæmningenNedramning af pæle i
det fjerne
 
19 20 21
Drageflyvning på
Rømø
Drageflyvning på
Rømø
Drageflyvning på
Rømø
 
22 23 24
Drageflyvning på
Rømø
MøgeltønderMøgeltønder
 
25 26 27
MøgeltønderMøgeltønderMøgeltønder
 
28 29 30
MøgeltønderMøgeltønderOvnlåge
 
31 32 33
Møgeltønder2 gavlvinduerSchnakkengår
 
34 35 36
VoldgravVoldgravKødrand
 

Billederne stammer fra to ture i sommerferien 2005
Een til Råbjerg Stene og en anden langs vesterhavet til Rømø og Møgeltønder