Flere blomsterbilleder fra vandreturen i Sydgrønland i 1974

Forsiden
Side 3

>
1 2 3
? Lodden TroldurtFjeldpryd
 
4 5 6
Stjerne
Ensian
Storblomstret
Gederams
Polar-kæruld
 
7 8 9
KrybelyngLiden SkjallerSne-Ensian
 
10 11 12
Almindelig VibefedtBrand-Troldurt?
 
13 14 15
Klippe-ærenprisBlålyngSne-ensian
 
16 17 18
Storblomstret
Sommerkonval
Fjeld-RevlingSkotsk timian
 
19 20 21
LappedykkerLav?
 
22 23 24
Mosebølle?Purpur-
Stenbræk